glōssa.dk

George Hinge

Publikationsliste

George Hinge

  bøger
  bücher
  books
  βιβλία
  libri

  1. Alexandria: A Religious and Cultural Melting Pot. Edited by George Hinge and Jens A. Krasilnikoff. Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity 9. Aarhus: Aarhus University Press 2009. ISBN 978-87-7934-491-4.

   [recensiones: S. Gambetti, in: Classical Review 61 (2011) 636; L. Larsen, in: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 25 (2009), pp. 102-3; S. Barbantani, in: Sehepunkte 5 (2010) Nr. 5; H. Gamrath, in: Nordjyske Stifttidende 24.3. 2010]

  2. Aspects of Ancient Greek Cult: Context, Ritual and iconography. Edited by Jesper Tae Jensen, George Hinge, Peter Schulz and Bronwen Wickkiser. Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity 8. Aarhus: Aarhus University Press 2009. ISBN 978-87-7934-253-8

   [recensiones: G.B. Waywell, American Journal of Archaeology 115:2 (2011), E. Van Keer, BMCR 2010-08-12].

  3. George Hinge: Die Sprache Alkmans: Textgeschichte und Sprachgeschichte. Serta Graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte, Band 24. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag 2006. XL/367 pp. ISBN 978-3-89500-492-6.

   [recensiones: G. Ucciardello, in: Journal of Hellenic Studies 128 (2008) 269; C. Consani, in: Kratylos 54 (2009) 87]

  4. På randen af det ukendte. Hvad græske og romerske forfattere kan fortælle om Sortehavsområdet i antikken. Redigeret af Tønnes Bekker-Nielsen og George Hinge. Sortehavsstudier 1. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2003. 96 pp. ISBN 87-7934-100-4 / e-bog: 2006. ISBN 87-7934-908-0.

   [recensiones: I. Gradel, Sfinx 27:4, bogtillæg (2004) 6; Klassikerforeningens Meddelelser 213 (2004) 83-87]

  artikler
  aufsätze
  articles
  ὑπομνήματα
  commentarioli

  1. “Völkerwanderungen in Herodots Geschichtswerk: Männerbünde und Landnahmesagen”
   in: Language and Prehistory of the Indo-European Peoples. Copenhagen 2016 [forthcoming].

  2. (with Tønnes Bekker-Nielsen) “Dio Chrysostom in Exile: Or. 36.1 and the Date of the Scythian Journey”
   in: Classical Quarterly 65:2 (2015) 747-755.

  3. “Elegy, Diction of”
   in: Georgios K. Giannakis (ed.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Leiden 2014, vol. 1, 542-545.

  4. “Det kønsneutrale sprog”
   in: Modersmaal Selskabet. Aarbog. København 2012, 103-117.

  5. “Martial: To epigrammer”
   in: Rhetorica Scandinavica 57 (2011) 19-20.

  6. “Digterfilologer på smalkost: Sappho og Tithonos genlæst igen”
   in: AIGIS. Supplementum 1. Festskrift til Chr. Gorm Tortzen. København 2011.

  7. “Lukian, Den syriske gudinde
   in: B. Bøgh, V. Nørskov & R. Raja (eds.): Det hellige rum. Religion og kult i den græsk-romerske Nærorient. Aarhus 2010. 65-68.

  8. “Language and Race: Theocritus and the Koine Identity of Ptolemaic Egypt”
   in: G. Hinge & J.A. Krasilnikoff (eds.): Alexandria: A Religious and Cultural Melting Pot (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity 9). Aarhus 2009. 66-79.

  9. “Cultic Persona and the Transmission of the Partheneions”
   J.T. Jensen, G. Hinge, P. Schulz & B. Wickkiser (eds.): Aspects of Ancient Greek Cult: Context, Ritual and Iconography (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity 8). Aarhus 2009. 215-236.

  10. “Herre i eget hus: Kirkens ret til homoseksuel ligestilling”
   B. Tulinius, O. Morsing, A. Ørtved & H. Nielsen (eds.): Hvem ringer klokkerne for? (Vartovbogen 2009/10). København: Forlaget Vartov 2009. 67-85.

  11. “Dionysos and Herakles in Scythia: The Eschatological String of Herodotos Book 4”
   in: P.G. Bilde & J.H. Petersen (eds.): Meetings of Cultures in the Black Sea Region: Between Conflict and Coexistence (Black Sea Studies 7). Aarhus: Aarhus University Press 2008. 369-397.

  12. “Fra Hatti til Homer: Trojanske helte i hittitiske arkiver”
   in: Agora 3 (2008).

  13. “The Authority of Truth and the Origin of ὅσιος and ἔτυμος (= Skt. satyá- and tūtumá-). With an Excursus on Pre-Consonantal Laryngeal Loss”
   in: C. George, M. McCullagh, B. Nielsen, A. Ruppel & O. Tribulato (eds.): Greek and Latin from an Indo-European perspective (Proceedings of the Cambridge Philological Society 32). Cambridge 2007. 145-161.

  14. Gorgias: “Helenas pris”
   in: Rhetorica Scandinavica 41 (2007) 6-8.

  15. Sappho, Alkman og Martial
   in: Banana Split 26 (2007) 57-61.

  16. Dion af Prusa: “Den Borysthenitiske Tale - oplæst i hjemlandet”
   in: T. Bekker-Nielsen & J.M. Madsen (eds.): Dion af Prusa. En græsk intellektuel mellem Sortehavet og Rom (Sortehavsstudier 4). Århus: Aarhus Universitetsforlag 2007. 79-91.

  17. “Dions Borysthenitiske Tale. Et zoroastrisk opgør med skythervæsenet”
   in: T. Bekker-Nielsen & J.M. Madsen (eds.): Dion af Prusa. En græsk intellektuel mellem Sortehavet og Rom (Sortehavsstudier 4). Århus: Aarhus Universitetsforlag 2007. 61-77.

  18. “Herodot zur skythischen Sprache: Arimaspen, Amazonen und die Entdeckung des Schwarzen Meeres”
   in: Glotta: Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache 81 (2005[2006]) 86-115.

  19. “En statholder skriver til kejseren. Epideiktik og epistolaritet i Plinius. 10. bog”
   in: Rhetorica Scandinavica 36 (2005) 38-50.

  20. “Mithradates’ brev – romkritik eller terroristisk retorik”
   in: J.M. Højte (ed.): Mithridates VI af Pontos: Roms perfekte fjende (Sortehavsstudier 3). Århus: Aarhus Universitetsforlag 2005. 57-75.

  21. “Dialect Colouring in Quotations of Classical Greek Poetry”
   in: G. Rocca (ed.): Dialetti, dialettismi, generi letterari e funzioni sociali. Atti del V Incontro Internazionale di Linguistica Greca (Milano, 12-13 settembre 2002). Edizioni dell’Orso 2004. 303-311

  22. “Sjælevandring Skythien tur-retur”
   in: J.M. Højte & P.G. Bilde. Mennesker og guder ved Sortehavet (Sortehavsstudier 2). Århus: Aarhus Universitetsforlag 2004. 11-27

  23. “Ἀλέhιον: Lexikalische Diffusion im 2. vorchristlichen Jahrtausend”
   in: A. Hyllested, A.R. Jørgensen, J.H. Larsson & T. Olander (eds.): Per aspera ad asteriscos. Studia Indogermanica in honorem Jens Elmegård Rasmussen (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 112). Innsbruck 2004. 211-218

  24. “Herodots skythiske nomader”
   in: T. Bekker-Nielsen & G. Hinge (eds.): På randen af det ukendte (Sortehavsstudier 1). Århus: Aarhus Universitetsforlag 2003. 13-33

  25. “Ἁρμόζω: Skizze zu einer Lösung eines Problems der griechischen Wortbildung und Lautgeschichte”
   in: A. Hyllested, A.R. Jørgensen & T. Olander (eds.): esse sīran sen labban quāitin. Festschrift for Jenny Helena Larsson. Copenhagen: Editiones Olander 2003. 20-28

  26. “Scythian and Spartan Analogies in Herodotos’ Representation: Rites of Initiation and Kinship Groups.”
   in: P.G. Bilde, J.M. Højte & V.F. Stolba. The Cauldron of Ariantas. Studies presented to A. N. Ščeglov (Black Sea Studies 1). Aarhus: Aarhus University Press 2003. 55-74

  27. “Das dorische τέτορες in der epischen Tradition”
   in: A. Hyllested, A.R. Jørgensen, J.H. Larsson & T. Olander (eds.): *Bʰr̥ĝʰn̥ti̯ah₂ai. Festskrift til Birgit Anette Olsen. København: Editiones Olander 2002. 41-46

  28. Sappho
   in: Den Blå Port 50 (1999) 20-25

  29. “Kritische Beiträge zum Alkmanischen Digamma”
   in: Classica et Mediaevalia 48 (1997) 37-51

  resumeer
  resümees
  summaries
  συγκεφαλαιώσεις
  complexiones

  1. “The Dialect of Alcman: History of the Language and the Text”
   in: I. Christensen & B.S. Jensen (eds.): Doctorates and PhDs. Summaries of Doctorates and PhDs awarded by the University of Aarhus in 2001 (Acta Jutlandica LXXVII:2. University Life Series 10). Aarhus University 2002. 96-99.
  2. “Gendrivelse av det alkmaniske digamma”
   in: Holger Friis Johansen 1927-1996. Et mindeskrift. Århus: Agora 1997. 96-100

  anmeldelser
  rezensionen
  recensions
  κρίσεις
  censuræ

  1. “Platon. Samlede værker i ny oversættelse. Udgivet af Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen. Gyldendal 2009”
   in: Sfinx 32:4, bogtillæg (2009).

  2. “Ovids Bitterligheder. Oversat af Otto Steen Due. Aarhus Universitetsforlag 2008”
   in: Sfinx 31:4, bogtillæg (2008).

  3. “Aischylos. Orestien. Oversat af Otto Steen Due. Aarhus Universitetsforlag 2007”
   in: Sfinx 30:4, bogtillæg (2007) 13-14

  4. “Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen, Romersk antologi. Museum Tusculanums Forlag 2006”
   in: Sfinx 29:4, bogtillæg (2006) 3

  5. “Ovids Metamorfoser på dansk. Oversat af Otto Steen Due, Gyldendal 2005”
   in: Sfinx 28:4, bogtillæg (2005) 2

  6. “Wendy Moleas, The Development of the Greek Language. Second Edition. London: Bristol Classical Press, 2004”
   in: Bryn Mawr Classical Review 2004.12.13

  7. “Jakob Matthiesen, Gorgias’ bedrag – Sofisten Gorgias’ udtryksform i “Lovtale over Helena”, Museum Tusculanums Forlag, København 2003”
   in: Sfinx 27:4, bogtillæg (2004) 5-6

  8. “Æsopromanen, oversat af Carsten Weber-Nielsen, indledning ved Thomas Hägg, illustreret af Ivar Gjørup, Museum Tusculanums Forlag, København 2003”
   in: Sfinx 26:4, bogtillæg (2003) 12

  9. “Aristophanes. Fire komedier. Oversat af K. Møller Nielsen, Odense 2000”
   in: Sfinx 23:4, bogtillæg (2000) 1